Ďalšie služby

Sťahovacie služby

Naša spoločnosť ponúka pre svojich zákazníkov sťahovacie služby, ktorú určite ocenia aj naši klienti, u ktorých naša spoločnosť zabezpečuje správu bytov a nebytových priestorov v tomto rozsahu:

Likvidácia starého nábytku z bytov, kancelárii, rodinných domov a iných obývaných priestorov

 vypratávanie bytov pri odpredaji
 odvoz starého nepotrebného nábytku na skládku
 dovoz nábytku
 odvoz el. spotrebičov do zberného dvora