Ďalšie služby

Čistiace a upratovacie práce

Či sa už jedná o pravidelné upratovanie Vašich priestorov alebo ide o jednotlivé čiastkové práce, vždy sa môžete spoľahnúť na dokonale odvedenú prácu do najmenších detailov. Dokážeme sa prispôsobiť požiadavkám zákazníka.
Kladieme veľký dôraz na komunikáciu so zákazníkom a snažíme sa o čo najväčšiu transparentnosť vzťahov.

Jednorázové upratovanie je služba, ktorá sa spravidla vykonáva najmä pri stavebnej činnosti, sťahovaní, pred kolaudáciou priestorov a na miestach, ktoré sú ťažko prístupné pri periodickom upratovaní. Služby sa vykonáva vždy podľa potreby zákazníka, čiže aj cez víkendy alebo sviatky. Pri tejto službe si všetko potrebné náradie a čistiace prostriedky zabezpečujeme sami.

ČO VŠETKO JEDNORÁZOVO UPRATUJEME?

• kancelárske priestory,
• reštauračné priestory,
• skladové priestory,
• výrobné haly,
• spoločenstvá vlastníkov bytov
• zdravotnícke zariadenie,
• spoločné priestory v budovách,
• a iné.