Ďalšie služby

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu

Naša spoločnosť Vám ponúka aj komplexné služby v oblasti sprostredkovateľskej činnosti obchodu a služieb na základe zmluvy alebo za odplatu.

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu zahŕňa napríklad sprostredkovanie:

 s papierenskými výrobkami, knihami, tlačovinami, školskými a kancelárskymi potrebami

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb zahŕňa napríklad sprostredkovanie:

 spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností
 reklamy