Novinky

Posledné novinky

Novelizácia zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a NP s účinnosťou od 01.10. 2014 v znení zákona č. 205/2014 Z. z.

Vydané: 25 september 2014

Národná rada SR sa uzniesla na zákone č. 205/2014 Z. z. zo dňa 01.07. 2014 (ďalej len „Novela“) ktorým dochádza k novelizácii zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a NP (ďalej len „ZVB“) s účinnosťou od 01.10. 2014. Týmto si Vás BYTSERVIS, s.r.o. ako Váš správca dovoľuje oboznámiť s najpodstatnejšími zmenami, ktoré prináša táto novelizácia ZVB

Čítať viac