Ďalšie služby

Administratívne služby

Naša spoločnosť Vám ponúka aj komplexné služby v oblasti každodenných kancelárskych a administratívnych služieb a rutinných opakujúcich sa pomocných činností pre zákazníka na základe zmluvy alebo za odplatu.
Administratívne činnosti sú spojené napr. s evidenciou a tvorbou dokumentov, dokladov, písomností, registrov a správou rôzneho druhu v podnikateľskej a nepodnikateľskej sfére.

V TEJTO OBLASTI VÁM PONÚKAME:

1. SEKRETÁRSKE SLUŽBY:

Najmä v začiatkoch podnikania resp. menší podnikatelia ocenia našu spoluprácu aj nad rámec vedenia účtovníctva. Naša spoločnosť Vám môže asistovať pri celej škále doplnkových činností od vystavovania faktúr, cez ich odosielanie poštou, prípravou zápočtov, rozosielanie poštových zásielok a po prípravu platobných príkazov pre banku a pod.

Ďalej Vám ponúkame:

* vypracovanie Registratúrneho poriadku a plánu,
* prípravu grafických návrhov Vašej reklamy formou letákov, až po ich finálnu realizáciu – vyhotovenia potrebného množstva výtlačkov vrátane ich doručenia konečnému prijímateľovi – zákazníkovi,
* prepisovanie textov,
* vyhľadávanie informácií a ich spracovanie,
* spracovanie a archivácia dokumentov.

Jednoducho vieme byť Vašim asistentom, fakturantom, poštárom a podobne.

Zaistíme Vám všetky sekretárske služby, ktoré Vás môžu napadnúť. Podľa Vašich potrieb Vám telefonicky alebo e-mailom vybavíme najrôznejšie záležitosti, pripravíme Vám korešpondenciu k odoslaniu resp. Vám ju zašleme. Zabezpečíme Vám kontrolu Vašich dôležitých udalostí alebo aj nakúpime Vám potrebné kancelárske potreby.

2. KANCELÁRSKE SLUŽBY:

* tlač dokumentov – u nás umožňujeme z pamäťového média, alebo priamo z internetu. Ponúkame Vám laserovú čiernobielu alebo farebnú tlač. Ako podkladové materiály používame bežné kancelárske papiere (biele a farebné) do formátu A4.

* kopírovanie – farebné alebo čiernobiele do formátu A4

* skenovanie – môže slúžiť pri potrebe rýchleho vyhľadania alebo pri potrebe dlhodobého uloženia napr. fotografií ale aj dokumentov. Ide o prvý krok pri spracovaní a ďalšom využívaní elektronických dokumentov. Najčastejší spôsob využitia je obyčajné kopírovanie s možnosťou vytvorenia ďalších kópií neskôr, keď už nebude k dispozícii originál.

* e-mail – alebo elektronická pošta je najjednoduchším spôsobom elektronickej komunikácie. Ak potrebujete rýchlo odoslať kópiu dokladu alebo iný dokument, či informácie príjemcovi elektronickej pošty, môže tak urobiť u nás počas pracovnej doby, pričom túto službu urobíme za Vás.

* download – je stiahnutie elektronického dokumentu z internetu. Pri využití tejto služby Vám môžeme nahrať dokument na USB kľúč.